Slide Lock with Screw - 3432

3432
Slide Lock with Screw
Top Fittings

Slide Lock with Screw (for .850 track) - Available in Black or White.

1/4" - 20 x 7/8"


Nylon


Copyright © 2015 Whitecap Ind., Inc.